Advertisement
 Translation for 'съдебно решение' from Bulgarian to English
право
verdict {noun}
съдебно решение {ср}
decision {noun}решение {ср}
to make a decision {verb}взимам решение
solution {noun} [to]решение {ср} [на]
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Едисън получава съдебно решение, което постановява, че излизането на всеки филм нарушава неговия патент.
 • След нейната смърт през 1258 година споровете за наследството се подновяват и със съдебно решение графството е предадено на графовете на Оверн.
 • За да има съдебен прецедент трябва да е налице съдебно решение по даден казус, което да е влязло в сила.
 • н „съдебно решение от Струмица“, в което са описани три случая на съдебна администрация в Княжеството на Драгаши.
 • Те се прекратяват по преценка на съда или могат да се изменят от него по искане на кредиторите, длъжникът или служебно до обявителното съдебно решение, с което се открива производството по несъстоятелност.

 • Бързото съдебно решение среща критика сред юристите в Германия.
 • Няколко дни след влизането в канонично единство със СПЦ през юни 2002 година, без съдебно решение, полицията го изхвърля от митрополията във Велес заедно с монасите, живеещи при него.
 • След години съдебни битки ощетената фирма печели съдебния спор във Върховния касационен съд и съобразно окончателното съдебно решение се оказва, че Цветанов, с обвинения в корупция, сам е прокарвал корупционни практики в Министерството на вътрешните работи.
 • На 14 март 2012 е признат за виновен, Съдът изказва първото си съдебно решение.
 • Участва в изборите за губернатор през октомври 2000 година, но преди изборите кандидатурата му е извадена от листите, със съдебно решение.

 • Повечето от договарящите се страни по Европейската конвенция за правата на човека са включили Конвенцията в собствените си национални правни системи чрез конституционна разпоредба, устав или съдебно решение.
 • Изпълнителният лист е писмена заповед на съда за принудително изпълняване на съдебно решение или на друг, определен от закона акт.
 • Протест в правото е писмен акт на прокурор, с който той изразява становището си за незаконосъобразност по отношение на административен акт или съдебно решение и иска тяхната отмяна, а също така бива писмено удостоверяване от нотариус.
 • Със съдебно решение от 24.07.2007 г.
 • Затварянето може да бъде в изпълнение на влязла в сила съдебна присъда или също обвиняемите в криминални престъпления могат да бъдат държани в затвора, докато изчакват съдебен процес или съдебно решение (с други думи лица, спрямо които е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“).

 • със съдебно решение № 190 на Великотърновски окръжен съд.
 • След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ от фотографа Уилям Кенеди Лори Диксън първа кинокамера ("кинетограф"). [...] Съдебно решение от 10 март 1901 година отнема на Едисън монополните права върху кинокамерата.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!