Advertisement
 Translation for 'съдебно' from Bulgarian to English
право
verdict {noun}
съдебно решение {ср}
unverified
право
subpoena (ad testificandum) {noun} [Am.] [Br.]
(буквално от латински: sub poena = под наказание да тестира) призовка, съдебно нареждане до лице, да се яви, изкаже или предприеме нещо
unverified
право
subpoena duces tecum {noun} [Am.]
(буквално от латински: sub poena = под наказание донеси със себе си) призовка, съдебно нареждане до лице, да се яви или представи доказателства и предмети
unverified
право
certiorari {noun} [Am.]
съдебно нареждане до друг орган {ср}
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • окръжният съд в Орландо, Флорида, отказва да отхвърли неправомерно съдебно дело срещу Макафи за смъртта на Faull.
 • е американски адвокат и писател на произведения в жанра съдебно-политически трилър и криминален роман.
 • На 27 юли е арестуван, а на 13 август е освободен след съдебно решение, но остава с обвиненията, за които е арестуван.
 • Обикновено производството пред Съда на публичната служба включва провеждането на съдебно заседание, освен в някои редки случаи (например чл. ...
 • Срещу 17 от тях има завършено съдебно производство: 9-има изтърпяват своята присъда, 4-ма вече са я изтърпели, 1 е оправдан, а 3-ма са починали преди тяхното дело да приключи.

 • Завежда и печели съдебно дело срещу американския рапър Bow Wow, който използва без разрешение кадри с нея в музикалното си видео "Drank in My Cup".
 • Долната камара на парламента му предоставя пожизнен имунитет от съдебно преследване през 2003 г.
 • През социализма е съществувал недоброволен труд, когато е вид съдебно наказание, което се смята за намалено съдебно наказание (виж също трудови лагери и трудови лагери в Северна Корея).
 • Кондилак посвещава целия си живот, с изключение на интервал от време, в който е съдебно-назначен учител в двора на Парма, на спекулативната мисъл.
 • Евроюст е орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество.

 • Те се прекратяват по преценка на съда или могат да се изменят от него по искане на кредиторите, длъжникът или служебно до обявителното съдебно решение, с което се открива производството по несъстоятелност.
 • След кратко съдебно дело, на 1 февруари 1991 г. Джон Кармак, Джон Ромеро и Том Хол основават id Software.
 • Социално-психологически: пристрастяване, стигматизация, асоциализация, административно и наказателно преследване от полицията, и съдебно-следствените органи.
 • Няколко дни след влизането в канонично единство със СПЦ през юни 2002 година, без съдебно решение, полицията го изхвърля от митрополията във Велес заедно с монасите, живеещи при него.
 • Прохирон (на гръцки "Πρόχειρον" или "Πρόχειρος νόμος", "Прохирос номос") е сборник от норми на византийското гражданско, военно, съдебно и църковно право.

 • Изпълнителният лист е писмена заповед на съда за принудително изпълняване на съдебно решение или на друг, определен от закона акт.
 • Със съдебно решение от 24.07.2007 г.
 • 68 – ЦСКА Москва печели съдебно дело срещу Парма през 2005.
 • Друг вид децемвират е Decemviri Stlitibus Iudicandis —— древно гражданско съдебно жури, което се занимава със субективните права на индивидите.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!