Advertisement
 Translation for 'съд' from Bulgarian to English
право
court {noun}
съд {м}
9
право
supreme court {noun}
върховен съд {м}
религ.
Last Judgment {noun}
Страшен съд {м}
to commit sb. for trial {verb}предавам нкг. на съд
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Общото събрание на съдиите от Върховен касационен съд и Върховен административен съд избира Панова за член на Конституционния съд на България ("мандат 2018 – 2027 година").
  • Софийският градски съд, съкратено СГС, е най-големият окръжен съд в България.
  • Той е сред общо 5-те върховни съдилища във Федерална република Германия заедно с Федералния административен съд, Федералния касационен съд, Федералния социален съд и Федералния трудов съд.
  • Върховен съд: председателят на Върховния съд се избира от парламента.
  • Върховният съд е най-важния съд в Грузия, съдиите му се избират от парламента, по препоръка от президента и Конституционния съд.

  • Първоинстанционният съд на ЕС се преименува на Съд на Европейския съюз.
  • Българската правосъдна система се състои от съдебната власт, прокуратура и адвокатура.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!