Advertisement
 Translation for 'съзнаване' from Bulgarian to English
awareness {noun}съзнаване {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'съзнаване' from Bulgarian to English

съзнаване {ср}
awareness {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Културната компетентност е способността да се взаимодейства ефективно с хора от различни култури. Културната компетентност обхваща четири компонента: (a) Съзнаване за собствения светоглед, произтичащ от културата, от която някой произхожда, (б) Поведение към културните различия, (в) Знание за различни културни практики и светогледи и (г) умения за общуване и взаимодействие в и с различни култури. Развиването на културна компетентност дава възможността за разбиране, комуникиране и ефективно взаимодействие с хора от различни култури.
  • Правилното усилие ще доведе до възникването на правилно съзнаване.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!