Advertisement
 Translation for 'съзнание' from Bulgarian to English
consciousness {noun}съзнание {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'съзнание' from Bulgarian to English

съзнание {ср}
consciousness {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • От щастливата изненада Уотсън губи съзнание за известно време.
 • "Чита" се извлича от санскритския корен "чит", и означава „това, което е в съзнание“ – ум или съзнание.
 • Унанимизмът се основава на идеите на колективното съзнание и колективната емоция, както и на поведението на тълпата, където членовете на групата правят или мислят нещо едновременно.
 • Правната култура е тясно свързана с понятието за правно съзнание.
 • Външното Битие се отнася до повърхностните и ограничени физически, витални и ментални равнища, които характеризират ежедневното ни съзнание и преживявания.

 • През април 1890 година пише в доклад до Драгумис: „Влахофоните с гръцко съзнание и с румънско съзнание като цяло могат да се считат за образовани на гръцки, но това е от спазване на стари традиции.
 • В 1932 година се регистрирани 145 българофонски семейства, 142 от които с изявено „славянско съзнание“.
 • В 1945 година в селото има 909 българофони, 359 от които с „негръцко национално съзнание“, 450 с гръцко и 100 с „неустановено национално съзнание“.
 • В 1932 година в селото 112 българофонски семейства, от които 102 с „изявено българско съзнание“.
 • Според някои въвеждане на думи и знаци в психиката води до появата на съзнание.

 • Според гръцки жандармерийски документ от 1932 година в Косинец живеят 110 българогласни семейства, като всички са „българомислещи с изявено българско съзнание“.
 • В 1931 година в Петорак има 43 семейства малоазийски бежанци и 40 българогласни семейства, от които 28 са с „изявено българско съзнание“.
 • В 1945 година в Церово има 650 българофони, 400 от тях с „негръцко съзнание“ и 200 с „неустановено национално съзнание“.
 • В 1945 година в Ксино Неро има 2039 българофони, 1900 от тях с „негръцко съзнание“ и 139 с „неустановено национално съзнание“.
 • Днес почти всички албано и влахоговорещи в Гърция имат гръцко национално съзнание.

 • Правосъзнанието има особена роля в механизма на социалното действие на правото.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!