Advertisement
 Translation for 'съизмерим' from Bulgarian to English
commensurable {adj}съизмерим
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'съизмерим' from Bulgarian to English

съизмерим
commensurable {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Отличава се с много висок модул на еластичност (модул на Юнг), напълно съизмерим с този на стоманата.
 • което допринася за индекс на човешкото развитие, който е напълно съизмерим с този на други високоразвити страни.
 • Това може да стане дори от едно отрязано рамо при благоприятни условия, стига към него да има и съизмерим с рамото централен диск, както и нервна тъкан.
 • Лещаков светилището и фортификационното съоръжение на височината край село Ангел войвода са свидетелство за наличието на протоград със значително население, съизмерим по значимост с Перперек.
 • Иван Венедиков защитава тезата, че епическият герой е наследник на митологически персонаж, който притежава едновременно уранически и хтонични черти и в структурно отношение се доближава в голяма степен до хетския Бог на бурята, семантично и културно съизмерим с Критския Зевс и Тракийския Дионис.

 • души, което го прави съизмерим за времето си с Константинопол, Багдад и Кайро.
 • След оставката и смъртта на Дьо Гол неговата временна непопулярност остава в миналото и той се превръща във величава историческа личност, национален лидер, който в историята на Франция е съизмерим само с Наполеон I.
 • Археологическият обект локализиран на връх Драгойна представлява руините на голям средищен център, който е функционирал близо тринадесет века – от късна Бронзова епоха до ранната Античност, съизмерим по значимост с Небет тепе и Перперек.
 • Въпреки това влизането във „Френската“ е трудно – поне 10 ученика се борят за 1 място, а балът е съизмерим с този в другите елитни столични гимназии.
 • В съвременната епоха стопанската дейност на човека представлява съизмерим или дори превъзхождащ по сила на въздействие фактор спрямо другите фактори на почвообразуването.

 • Изключително натоварения като трафик район, в който са станали произшествията, което прави броя инциденти, разгледан в относителни единици съизмерим с този във всички останали райони на Земята.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!