Advertisement
 Translation for 'съкровище' from Bulgarian to English
NOUN   съкровище | съкровището | съкровища | съкровищата
treasure {noun}съкровище {ср}
hidden treasure {noun}скрито съкровище {ср}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Никополското съкровище е златно съкровище, открито в Никопол, отнасящо се към периода XIII-XIV век.
  • открива прочутото златно съкровище в Хотнишката селищна могила, което е датирано около 5000 г.
  • През 1863 бива открито Колмарското съкровище – съкровище от ценни предмети, скрити от евреите по време на Черната смърт.
  • В землището на град Борово са открити уникални предмети от сребърно тракийско съкровище (известно като Боровското съкровище) и тракийска гробница от IV век пр.
  • Една от най-интересните експозиции е на обиколилото почти целия свят Рогозенско съкровище.

  • Селският учител Виктор Парихин запазил самообладание на духа и трезв разум, впрегнал каручката си, и в бърз галоп стигнал Полтава, където незабавно информирал властите (градския съвет) и уредниците в градския музей за откритото съкровище и за разпиляването му по селските къщи.
  • тракийско златно съкровище, датиращо от 13 век преди новата ера.
  • е намерено тракийско златно съкровище – Кралевско съкровище, датирано между IV-III век пр.н.е.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!