Advertisement
 Translation for 'съкровищница' from Bulgarian to English
treasury {noun} [place where treasure is stored]съкровищница {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Така писателката се сдобива с цяла съкровищница от примерни анекдоти, които използва при написването на своите произведения.
 • Каджарските царе използват трона Надери само за своите походи и пътешествия, през останалото време той се пази в тяхната съкровищница.
 • Не са намерени писмени източници, в които да се споменава за присъствието на диаманта Нур-ал-Айн в съкровищница на Селим III.
 • Урал е съкровищница на разнообразни полезни изкопаеми.
 • След заточаването на Наполеон „Регент“ отново влиза в кралската съкровищница и не излиза оттам до 1940 г.

 • ... – съкровищница) е набатейски храм от епохата на елинизма, най-сложният в древния едомитски град Петра, Йордания.
 • Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване, съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като универсален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовно развитие на личността.
 • В селищната система на общината е открит един от най-красивите седящи глинени идоли в българска национална съкровищница, сега съхраняван във Виенския исторически музей.
 • Писмото (каквато вероятно е била формата на документа) е намерено от Соломон Шехтер сред най-голямата съкровищница от еврейски ръкописи - Каирската гениза.
 • С леки вариации голяма част от английската литература до XX век изобразява евреина като "„жесток, блудник, блудник аутсайдер, толериран само заради златната му съкровищница".

 • Тя развива всестранно сътрудничество с всички марксистко-ленински комунистически и работнически партии в света, учи се от техния опит и внася своя принос в световната съкровищница на теорията и практиката на марксизма-ленинизма.
 • Тези трофеи по-късно станали гордостта на българската съкровищница и били носени около столицата Търново по време на официални церемонии.
 • археолози започнаха проучване на църквата, според тях тя крие цяла съкровищница от оригиналните надписи на колоните и бронзовата църковна утвар, укрита в дълбок тайник.
 • Стоевски даде на българската култура още една голяма творба из немската книжовна съкровищница – драмата в стихове на Й.
 • Културното наследство на селото е цяла съкровищница, тъй като по тези места е имало заселници армено-павликяни от византийско време, привлечени от благоприятните климатични и географски дадености.

 • До началото на шейсетте години на ХХ век Сардиния се възприема като изолирана, архаична и съкровищница от древни обичаи и навици.
 • Признават го за жива съкровищница на една отминаваща народна култура; песните му се записват и издават; той свири в концертни зали и клубове и в продължение на много години е смятан за типичен блус-певец.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!