Advertisement
 Translation for 'сънливец' from Bulgarian to English
зоол.T
forest dormouse {noun} [Dryomys nitedula]
горски сънливец {м}
зоол.T
garden dormouse {noun} [Eliomys quercinus]
градински сънливец {м}
зоол.T
hazel dormouse {noun} [Muscardinus avellanarius]
лешников сънливец {м}
зоол.T
common dormouse {noun} [Muscardinus avellanarius]
лешников сънливец {м}
зоол.T
ground dormouse {noun} [Myomimus roachi, syn.: Myomimus bulgaricus]
мишевиден сънливец {м}
зоол.T
(Roach's) mouse-tailed dormouse {noun} [Myomimus roachi, syn.: Myomimus bulgaricus]
мишевиден сънливец {м}
зоол.T
fat dormouse {noun} [Glis glis]
обикновен сънливец {м}
зоол.T
edible dormouse {noun} [Glis glis]
обикновен сънливец {м}
8 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Към тях се отнасят различни видове червеи и мишки, лешниковият сънливец, градинският сънливец и обикновените сиви полевки.
 • В Европейските и Световни червени списъци са вписани видове като снежната полевка, лалугерът, горският и обикновеният сънливец.
 • От бозайниците с важен природозначим статут са чакал "(Canis aureus)", горски сънливец "(Dryomys nitedula)", обикновен (голям) сънливец "(Glis glis)", Голяма водна земеровка "(Neomys fodiens)".
 • Африканският горски сънливец ("Graphiurus murinus") е вид гризач от семейство Сънливцови (Gliridae).
 • В България се среща видът мишевиден сънливец ("Myomimus roachi").

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!