Advertisement
 Translation for 'с помощта на' from Bulgarian to English
unverified by means of {prep}с помощта на
Partial Matches
elective exam {noun} изпит {м} с право на избор на тема
with {prep} <w/>с
unverified overloaded (with) {adj} {past-p}препълнен (с)
unverified chock-full (of) {adj}препълнен (с)
intermittently {adv}с прекъсвания
with your permissionс ваше разрешение
to contact {verb}свързвам се с
информ.мат.
arbitrary-precision {adj} [attr.]
с произволна точност
unverified to adjust (to) {verb}свиквам (с) [несв.]
in time with {adv}в такт с
to blend (with) {verb}смесва се (с)
unverified ass first {adv}с гъза напред
автомоб.трафик
to speed {verb}
карам с превишена скорост
to misuse sth. [authority, money etc.] {verb}злоупотребявам с нщ. [несв.]
to abuse sth. {verb}злоупотребявам с нщ. [несв.]
to dust {verb}посипвам с прах [напрашвам]
to be full of sth. {verb}напълнен съм с нщ.
unverified to nod {verb}кимвам (с глава) [несв.]
unverified to get laid {verb}правя секс с нкг.
мед.наркот.
methanol poisoning {noun}
отравяне {ср} с метанол
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Днес с помощта на еволюцията се обяснява огромното многообразие на планетата.
 • Първото става с помощта на самоинициативни доброволци-преводачи, които понякога планират и координират усилията си с други уикипедианци, а второто – чрез хранилището за свободно лицензирано мултимедийно съдържание Общомедия.
 • Искър и пуска в реката близо до селото шест тънкостенни цилиндрични мини от неизвестен тип с помощта на ленени парашути с диаметър 2 метра.
 • Няколко от тези записи са запазени и през 1990-те години са декодирани в изображения с помощта на съвременна цифрова техника.
 •  – пиша, писец, четка, сиреч "светопис "– техника на рисуване със светлина) се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали (филм) или електронно.

 • Това е ставало с помощта на така наречените „пясъчни фигури на Хладни“ – при посипването на вибрираща повърхност със сух ситен пясък той се изтласква от зоните, където амплитудата на вибрациите е максимална, и се натрупва в зоните с минимална амплитуда на вибрациите, като по този начин те стават „видими“.
 • Тогава банкерите настояват за спиране на плащанията в твърда валута, но с помощта на Кейнс Канцлерът на хазната (тогава Лойд Джордж) бива убеден, че ако плащанията бъдат суспендирани преди да стане абсолютно необходимо, това силно ще влоши репутацията на страната.
 • Доказано е, че съвременната отбранителна тактика е обоснована в основни линии от многогодишния опит в древността, когато с помощта на левия удар боецът държал противника си на разстояние, нарушавал равновесието му чрез блъскане, спирал настъплението му, подготвял за решителен удар по-силната дясна ръка.
 • Действието в него се развива 6 години след събитията в сериала и фокусира вниманието върху един учен и един военен, които измъкват Алф от правителството и го завеждат при милионер, строящ космически кораб, с помощта на който косматият извънземен ще може да напусне Земята.
 • В Кавказ успяват да се противопоставят на руснаците с помощта на чеченски мюсюлмани.

 • Така например през 1976 е доказана с помощта на компютър теоремата за оцветяване на равнинна карта само с четири цвята, а в периода 1995 – 2004 екип от повече от 100 учени успяват да направят класификация на крайните прости групи.
 • Един от тези методи е езикознанието, с помощта на което е установено, че праславянският език е индоевропейски език и съответно произходът на славяните трябва да се търси в Централна и Северна Европа.
 • Масспектрометрия измерва съотношението между масата и заряда на молекулите с помощта на електрически и магнитни полета.
 • В 1940 г. с помощта на Лион Фойхтвангер успява през Испания и Португалия да замине за САЩ, където намира убежище в Лос Анджелис.
 • След като списанието престава да излиза, Йовков е принуден да търси работа и с помощта на Григор Василев е назначен за библиотекар и редактор на списание „Преглед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве“ в Отделението за социални грижи и благотворителност.

 • Комиксът е произведение, в което се разказват истории с помощта на рисунки.
 • Равномощността на множеството на рационалните числа Q с множеството на естествените числа N е доказана от Георг Кантор (1845 – 1918) с помощта на неговия "диагонален метод".
 • Другата основна тема на антропологията е понятието за културата и идеята, че човешката природа представлява култура; че нашият вид е развил универсална способност да възприема света символично и абстрактно и да го преобразява (включително и себе си) с помощта на такива символи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!