Advertisement
 Translation for 'теокрация' from Bulgarian to English
пол.религ.
theocracy {noun}
теокрация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'теокрация' from Bulgarian to English

теокрация {ж}
theocracy {noun}пол.религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Това окончателно отваря пътя на Муавия към халифата и той установява столицата на Омаядската теокрация в сирийското си седалище Дамаск.
  • за да подпомогне Иранската революция и установяването на теокрация в страната.
  • Автономната държава представлявала слабо централизирана теокрация начело с Джебсунданма Кутукту в Йехе Курийе.
  • Иран се превръща във феодална теокрация през този период, а шаха се превръща в глава на държавата и религията.
  • Държава с официална религия не означава задължително теокрация и държавата не се намира под контрола на религията.

  • Клерикализмът не се стреми към налагане на теокрация, а към контролиране на духовния, а оттук и на светския живот в държавата/ите.
  • Омаядите управляват ислямската теокрация близо 80 години преди да бъдат отхвърлени от ново въстание.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!