Advertisement
 Translation for 'теоретичен' from Bulgarian to English
theoretical {adj}теоретичен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'теоретичен' from Bulgarian to English

теоретичен
theoretical {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Въглеродната планета, наричана още диамантена или карбидна планета, е теоретичен тип „земна“ планета, предложена от Марк Кухнер и Сара Сийгър.
 • е британски теоретичен химик, лауреат на Нобелова награда за химия от 1998 г.
 • е американски теоретичен физик и теоретичен химик, лауреат на Нобелова награда за химия от 1998 г.
 • Той разработва теоретичен модел на Вселената, базиран на общата теория на относителността на Алберт Айнщайн.
 • е австро-американски теоретичен химик, който получава Нобелова награда за химия през 2013 г.

 • Теорията на Ферми-течността (известна още като теория на Ландау-Ферми) е теоретичен модел на взаимодействащи фермиони, който описва нормалното състояние на повечето метали при достатъчно ниски температури.
 • Теоретичната химия е дял на химията, в който основно място заемат теоретични обобщения, включени в теоретичен арсенал на съвременната химия.
 • Благоев започва да издава списание „Ново време“, теоретичен орган на социалдемократите, което редактира почти до края на живота си.
 • Той е руски теоретичен физик известен за приносите си към квантовата теория на полето и към развиването на метода на ренормализационната група.
 • Идеологията на интернационализма се очертава като научно обобщение на практическия опит в класовата борба, като теоретичен израз на нейните основни интереси.

 • Тези параметри при създаване на теоретичен икономически модел, независимо от неговия мащаб, означават внимателната теоретична и в практиката проверка на модела, както и по възможност работата с доказани в пракитиката и създаването на такива модели специалисти.
 • Моделът на Ръдърфорд е теоретичен модел на атома, предложен от британския физик Ърнест Ръдърфорд за обяснение на експеримента, проведен от Ханс Гайгер и Ернст Марсден, негови сътрудници.
 • Няма теоретичен модел на „защитно кодирани“ практики, нито е и възможно, защото кодът и данните главно имат тенденцията да има някаква форма на дефект.
 • е английски математик и теоретичен физик.
 • Правени са многобройни опити да се обясни чрез теоретичен модел структурата на биологичните мембрани, още отпреди доказването на тяхното съществуване през 1930 г.

 • Завършва теоретичен факултет на Държавната музикална академия в София, клас по цигулка през 1953 г.
 • "Смесените календари" са комбинация между прагматичен и теоретичен календар.
 • Влязъл в употреба през 2151, "Ентърпрайз" NX-01 е първият космически кораб от клас NX – изследователски кораби на Звездния флот с теоретичен максимум на скоростта от 5 светлинна.
 • След падането на режима на държавния социализъм, играе ролята на неофициален теоретичен орган на Българската социалистическа партия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!