Advertisement
 Translation for 'теоретична' from Bulgarian to English
наук.химия
theoretical chemistry {noun}
теоретична химия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'теоретична' from Bulgarian to English

теоретична химия {ж}
theoretical chemistry {noun}наук.химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Макар понятието да е широко застъпено в политическата и медийна реторика, както и в науката, концептуално то няма добре устроена теоретична база.
 • Работи в областта на съвременната теоретична и математическа физика.
 • Той е почетен директор на Периметърския институт за теоретична физика от 2019 г.
 • е теоретична статия на Йосиф Сталин, написана във Виена и публикувана през 1913 г.
 • работи в Катедрата по теоретична физика на Женевския университет.

 • „Аляска“ има теоретична далечина на хода от 12 000 мили при икономична скорост 15 възела, изходя от запаса гориво, който съставлява около 3600 т нефт.
 • Между 1971 и 1976 година е началник сектор в Лабораторията по теоретична физика на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.
 • Получава катедрата по теоретична физика в Копенхаген през 1916 г.
 • "Lingua: An International Review of General Linguistics" (ISSN 0024-3841) е рецензирано академично списание по теоретична лингвистика в Нидерландия.
 • Дмитрий Ширков е основател и редактор на серията от монографии „Книги по теоретична физика“ на издателство Наука (1978—1990).

 • Тя е автор и реализатор на спектакъл върху първа теоретична лекция по история на Античния театър.
 • завършва ядрена физика в Софийския университет и става асистент към катедрата по теоретична физика.
 • Първите курсове по теоретична физика в България са четени в Софийския университет от професор Георги Манев през учебната 1921 – 1922 година.
 • Науката която се занимава с проектирането, определянето на кинематичните схеми и работата на механизмите се нарича теоретична механика и е част от механиката.
 • Георги Иванов Манев е виден български физик, професор, първият университетски преподавател по теоретична физика в България.

 • Завършила е отделението по теоретична и приложна лингвистика на филологическия факултет на МГУ през 1991 г.
 • В Триест, Италия, 1964, на международния център по теоретична физика, който е под ръководството на ЮНЕСКО, представя забележителен принос в областта на чистата наука.
 • Вунд създава първата теоретична школа за научна психология в Германия.
 • Ергономията е теоретична основа на организацията на труда.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!