Advertisement
 Translation for 'теософия' from Bulgarian to English
езо.религ.фил.
theosophy {noun}
теософия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'теософия' from Bulgarian to English

теософия {ж}
theosophy {noun}езо.религ.фил.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • в Алгунд при Меран и се оттегля от активната теософия, но остава член на обществото.
  • Тогава започва да се интересува от теософия.
  • В по-широк смисъл, езичеството включва и древногръцката теософия, а също и днес разпространените народностни религии като индуизъм, шинтоизъм и шаманизъм, и вярванията на някои примитивни общности.
  • като изнася основните доклади от Индия по теософия и будизъм, получава световно признание заедно с Вивекананда – представител на хиндуизма.
  • Редактор е на сп. „Теософия“ (1912-1925). Превежда „Гласът на безмълвието“ от Елена Блаватска (1912). Сътрудничи на списанията „Българска сбирка“, „Всемирна летопис“ и „Хиперион“.

  • Философи като Емануел Сведенборг и Якоб Бьоме са считани за теософи, като последният често е наричан баща на модерната теософия.
  • На 25-годишна възраст получава литографското издание „"Източната теософия"“ на Сухраварди (персийски философ), с когото остава свързан до края на живота си.
  • В този период Кандински се запознава с Рудолф Щайнер, чиято теософия и след това антропософия оказват влияние върху по-нататъшното му творчество.
  • Теосо́фско общество́ ([...] от [...] – теософия) е международна обществена организация.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!