Advertisement
 Translation for 'терапия' from Bulgarian to English
мед.
therapy {noun}
терапия {ж}
мед.
phototherapy {noun}
светлинна терапия {ж}
мед.
light therapy {noun}
светлинна терапия {ж}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Основното усложнение на базираната на метотрексат интратекална терапия е некротизираща левкоенцефалопатия, която може да се развие след месеци на терапия при тези няколко пациенти, които могат да се радват на продължителна преживяемост.
 • Водната терапия може да бъде ограничена до използване водна терапия, която е форма на физическа терапия и пречистващо средство.
 • (пълно име "Электро-судорожная терапия" – „Електро-конвулсивна терапия“) е рок група в Москва, Русия.
 • В основата на класическото лечение по метода на Кнайп лежи взаимодействието на 5 главни съставки: водна терапия, двигателна терапия, психотерапия, диетотерапия, регулиране на ежедневния живот.
 • Член е на Българската асоциация по психотерапия, на Европейската асоциация по психотелесна терапия, на Управителния съвет на Института за психотелесна терапия, главен редактор на световното списание по психотелесна терапия IBPJ, издавано от Европейската и Американската асоциации по психотелесна терапия.

 • Поведенческата психотерапия или като бихейвиористична терапия (...) е една от двете течения на мисълта (другото е когнитивна терапия), които заедно правят Когнитивната поведенческа терапия.
 • е американски психиатър специализирал медицинска хипноза и фамилна терапия.
 • е американски психолог, известен с формулирането и развитието на рационално-емоционална поведенченска терапия и когнитивна поведенченска терапия.
 • Когнитивната поведенческа терапия произлиза от модификацията на поведението и поведенческата терапия.
 • Докато в райхианската терапия патогенните защити на пациента се премахват чрез комбинация от класическа психоанализа и специални масажи, в първичната терапия терапевтът само създава условия пациентът да пропадне в своето подсъзнание и защитите падат по-рязко и болезнено.

 • "Препоръка:" ако измененията са ясно изразени, може да се направи терапия на възпалението или хормонална терапия и обстоен преглед на шийката на матката.
 • Прилага се само в случаите, когато етиологичната терапия е невъзможна.
 • Репаративна терапия (от англ. ...
 • Тази терапия е по-развитата форма на имунотерапията.
 • Опиоидната заместителна терапия (ОЗТ) (наричана още заместителна терапия или поддържаща терапия) включва заменяне на незаконния опиат като хероин с по-дългодействаш, но не толкова еуфоричен опиоид; използват се обикновено метадон или бупренорфин като лекарството се взима под лекарско наблюдение.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!