Advertisement
 Translation for 'територия' from Bulgarian to English
territory {noun}територия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'територия' from Bulgarian to English

територия {ж}
territory {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • "Териториалният" диалект е разновидност на езика, която се използва на част от езиковата територия и служи като пълноценно средство за общуване на населението на тази територия, задоволявайки всички негови нужди.
 • Високо горе, по десния (югозападен) долинен склон на пролома на българска територия са разположени селата Теплен и Беслен, а на гръцка територия няма населени места.
 • Анексията или анекс е едностранно, насилствено присъединяване на територия към друга територия.
 • Природният парк е вид защитена територия.
 • Защитената територия Оази ди Болгери приндлежи към неговата територия.

 • Дадра и Нагар Хавели е съюзна територия на Индия.
 • Тя признава за стратегическа територия бившите германски тихоокеански острови на север от екватора, които преди това са били подмандатна територия на Япония съгласно член 22 от договора за Обществото на народите, и ги обявява за подопечна територия съгласно Устава на ООН.
 • По цялото протежение на реката на американска територия преминава междущатско шосе № 97, което продължава и на канадска територия под същия номер, но вече като провинциално шосе.
 • Тъй като Мароко смята спорната територия Западна Сахара за част от собствената си територия, мароканските партии са активни и там.
 • Италик расте на римска територия, вероятно в Равена.

 • През Средновековието градът е имперска територия, която е превзета от френския крал Анри II в средата на 16 век и официално призната за френска територия според Вестфалския мирен договор.
 • Обхваща територия от 325 км² и е най-големият узбекски ексклав, заобиколен от територия на Киргизстан.
 • Част от прилежащата ѝ територия попада в защитена територия Врачански Балкан на „Натура 2000“.
 • Британска антарктическа територия (...) е британска задморска територия и асоциирана територия на Европейския съюз, съставляваща британското искане върху част на Антарктика.
 • Под термина зависима територия разбираме територия, намираща се под управлението на някоя държава, без да е нейна съставна част.

 • Общата територия, покрита с гори е около 62 000 km² – повече от една трета от цялата територия на републиката.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!