Advertisement
 Translation for 'термин' from Bulgarian to English
term {noun}термин {м}
umbrella term {noun}събирателен термин {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • „Артефакт“ е общият термин, използван в археологията, докато в музеите еквивалентният общ термин обикновено е „обект“, а в историята на изкуството може би „произведение на изкуството“ или по-специфичен (конкретен) термин като „дърворезба“.
 • Българският термин "падеж" представлява калка на латинския термин "casus".
 • Свещени имена е термин от палеографията за съкратено изписване на лични имена, титли, термини и често срещани думи в старобългарската богословска литература.
 • Българското понятие „поема“ не е пълен синоним на английския термин „poem“.
 • Точният термин за Ректасцензия на български език е Право изгряване.

 • Този термин се счита за по-точен, приемлив и не толкова противоречив, колкото налаганият от науките за пола през 90-те термин куиър (от англ. ...
 • Литературознанието или науката за литературата е обобщаван термин за набора от науки, изследващи художествената литература като явление на човешката култура.
 • Фразата „културна война“ е международен термин и заемка (калка) от немския термин "Kulturkampf".
 • Свързан с медицинската информатика термин е "електронното здравеопазване" или също като "информационно здравеопазване" ("еЗдраве"), относително нов термин за приложението на електронни процеси в медицинската практика, особено когато става дума за публично поддържани здравни системи.
 • – неофициален италиански термин, отначало въведен от ватиканолози и след това използван като интернационален термин в много езици.

 • Идеята за „пълна виртуализация“ се е затвърдила в литературата, но не винаги се има предвид този конкретен термин.
 • В електронната техника английският термин "solid state" се използва за означаване на полупроводниковите елементи, разграничавайки ги от електровакуумните и газонапълнените прибори (лампи).
 • Наур изказва неодобрение дори за самия термин "компютърни науки", като предлага вместо това дисциплината да бъде наричана "даннология" („"datalogy"“).
 • Често погрешно се смята, че този термин произлиза от езика суахили.
 • Халал (на арабски:حلال) е термин, обозначаващ всички позволени неща и дейности според исляма.

 • В началото този термин е професионален жаргонен израз, използван от кухненските работници в социалистическите ресторанти, но впоследствие се въвежда и като термин, който се ползва и в преподаващите хранително-вкусови дисциплини в специализирани училища по готварство и кулинария.
 • или Ниски земи, е исторически термин, с който се назовават териториите при устията на реките Рейн, Шелда и Маас.
 • В примера с медицината „наука“ е предпочитаният доминантен термин (присъствието), докато „магия“ е второстепенен термин, спрямо който се дефинира науката.
 • Административен акт е юридически термин, появява се за първи път в България през 1911 г.
 • Терминът ном идва от старогръцкия νομός, nomós, което означава „област“; древноегипетският термин е сепат или spAt.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!