Advertisement
 Translation for 'термодинамичен' from Bulgarian to English
физ.
thermodynamic {adj}
термодинамичен
физ.
thermodynamical {adj}
термодинамичен
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'термодинамичен' from Bulgarian to English

термодинамичен
thermodynamic {adj}физ.

thermodynamical {adj}физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Това е слой с термодинамичен градиент, обозначаващ края на тропосферата.
  • ... – тежък) е термодинамичен процес, който протича при постоянно налягане.
  • За практическо измерване на температурата се избира някой термодинамичен параметър (например температурното разширение) на определено термометрично вещество (например течност, като живак или спирт).
  • През 1733, Даниел Бернули комбинира статистически методи с класическата механика, за да изведе термодинамичен резултат и по този начин поставя началото на статистическата механика.
  • Цикълът на Карно е термодинамичен цикъл, описан от Сади Карно през 1824 година и доразработен от Беноа Пол Емил Клапейрон през 30-те години на 19 век.

  • Ако в изолирана макроскопична система протича термодинамичен процес, то ентропията на системата нараства и процесът е необратим.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!