Advertisement
 Translation for 'термоядрена' from Bulgarian to English
физ.
nuclear fusion {noun}
термоядрена реакция {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'термоядрена' from Bulgarian to English

термоядрена реакция {ж}
nuclear fusion {noun}физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Синтезът се състои в сливане на ядрата на деутерий и тритий, които са изотопи на водорода и могат да се извличат от водата, като в резултат се получава хелий и се освобождава термоядрена енергия подобно на процесите в Слънцето.
 • Бяло джудже се нарича звезда с маса, непревишаваща границата на Чандрасекар, лишена от собствен източник на термоядрена енергия.
 • В ядрото на Слънцето всяка секунда 589 милиона тона водород се превръщат в 584 милиона тона хелий чрез термоядрена реакция на сливане.
 • Първо, в ядрото на Слънцето водород се превръща в хелий чрез термоядрена реакция, а тази реакция преобразува част от масата в енергия под формата на фотони гама-радиация.
 • Ръдърфорд, Марк Олифант и Паул Хартек съумяват да инициират първата термоядрена реакция, като бомбардират деутерий..

 • Критерият на Лоусън (...) е обективен критерий за дефиниция на самоподдържаща се термоядрена реакция.
 • е обвинен за публично разгласяване на отказа си да сътрудничи на разузнаването и за писмо до министъра на отбраната, с което отказва да служи в бъдеща термоядрена война и му връща офицерските си пагони.
 • Матю Бродерик играе тийнейджър, който пробива главния компютър и почти започва „глобална термоядрена война“.
 • В частност ITER ще демонстрира научните и технически възможности на термоядрената енергетика и по този начин ще бъде направен прехода от настоящите токамак-експерименти до първата демонстрация на термоядрена централа.
 • Опитът е успешен и така Франция се превръща в петата термоядрена сила в света.

 • Водородна бомба (термоядрена бомба) е популярното име на експлозивно устройство, използващо принципа на термоядрения синтез (сливане на атомните ядра), при който се отделя огромно количество енергия.
 • в Новосибирск и реализира първата термоядрена реакция.
 • е американска тристепенна земя-въздух анти-балистична ракета, носеща 5 мегатонна W71 термоядрена бойна глава, произведена от компаниите Western Electric & McDonnell Douglas.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!