Advertisement
 Translation for 'типография' from Bulgarian to English
печат
typography {noun}
типография {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'типография' from Bulgarian to English

типография {ж}
typography {noun}печат
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Развива просветителска дейност сред свещениците, реформира семинариите в Падуа и Бергамо, основава библиотека и типография в Падуа.
 • Димитрие Евстатиеви (1730-1796) отпечатва в тамошната типография първата румънска граматика през 1757 г., а преди това протойерей Флора Баран съставя там първата румънска латинска азбука за нуждите на местното светско училище през 1724 г.
 • Известен е най-вече като основател на Острожка типография, където спонсорира отпечатването на поредица книги между които е известната Острожка библия и един Острожки буквар, съдържащ произведението „За буквите“ на Черноризец Храбър.
 • на територията на комплекса действа типография.
 • във Венеция „Славенско-Греческа типография“.

 • Сръбският филолог Милан Решетар, който преиздава книгата през 1938 година, определя езикът ѝ като сръбски, но отбелязва, че използваната кирилска типография се отличава от тази на ранните православни печатни книги и се доближава до използваната от католици и мюсюлмани.
 • Към най-ценните екземпляри може да се отнесе старопечатната „Хрониката на Скандерберг“ от 1567 година, издадена в Брестката типография на Николай Радзивил.
 • От 1952 г. черногорската типография в Цетине носи името „Обод“.
 • В немската типография номерът се означава с буквите Nr.
 • Основава в Лондон Волната руска типография, която става първата свободна от цензура руска печатница в Европа, бореща се с политическия гнет в Русия.

 • Развитието на кирилицата прескача ренесансовия период от развитието на типографията в Западна Европа и от средновековния етап, на който се намира дотогава, е изравнено с къснобароковата латинска типография.
 • Развитието на кирилицата прескача ренесансовия период от развитието на типографията в Западна Европа, и от средновековния етап, на който се намира дотогава, се изравнява с къснобароковата латинска типография.
 • Системата LaTeX определя стандарт в компютърната типография.
 • Постепенно, с течение на времето, комбинираният символ се установява и в печатната типография.
 • Lorem ipsum е един от най-често използваните в печатарството и графичния дизайн заготовъчни текстове , служещи да запълват с текст онези графични елементи на документ или графична презентация, които трябва да бъдат представени със собствен шрифт и типография, запълвайки ги със стандартен, неотвличащ вниманието безсмислен текст.

 • Кирилските Я и И се използват в лъжлива кирилска типография.
 • и са дело на холандската типография Blaeu от Амстердам, и се разпространяват в европейските дворове.
 • Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.
 • основава типография и издателство „Frederick & Ко Publishing House“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!