Advertisement
 Translation for 'тоест' from Bulgarian to English
that is <id est, i.e.>тоест <т.е.>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тоест' from Bulgarian to English

тоест <т.е.>
that is <id est, i.e.>
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Някои магистрали на ММС са вътрешно щатски, тоест не излизат от пределите на даден щат, но въпреки това са официално обозначени като между щатски, тоест такива които би трябвало да прекосяват територията на поне 2 щата.
 • Името произлиза от това, че водата „проломява“, тоест си пробива път чрез разрушаване.
 • Дефлация настъпва тогава, когато инфлацията спадне под 0% (тоест отрицателна инфлация).
 • тоест при постоянен хоризонтален поток на идеален несвиваем флуид във всеки участък, сумата на пиезометричните и динамичните налягания ще бъде постоянна.
 • Името на артиста става нарицателно за нещо добре изпълнено – станало е „Идеал Петров“, тоест – идеално.

 • „Работа, тоест последната сива клетка“ (...) e полска кинокомедия от 2006 година на режисьора Конрад Неволски.
 • Въпреки че в миналото терминът хомосексуален е употребяван и в несексуален смисъл (например по отношение на девическите училища, тоест тук има значение на учащи от един (homo) пол (sex) ), поради включването с времето на значения за сексуалност в английски (иначе думата е с много стара употреба), днес думата се използва изключително за сексуално привличане и дори предните значения имат намалена употреба, тоест те са се архаизирали.
 • Йован Андонов (...), наричан Реган (тоест "Рейгън"), е политик от Северна Македония.
 • В 1924 година южно от него са заселени гърци бежанци от Турция, които основават селището Нео или Като Харманкьой (тоест Ново или Долно Харманкьой) и съответно Харманкьой започва да се нарича Палео Харманкьой (тоест Старо Харманкьой).
 • Прилагателното "Ακαταμάχητος", тоест "Непобедена", препраща към крепостта в която се намира храмът.

 • Името е прилагателно с наставка "-ja", тоест "Владаева" ("вьсь", тоест "село") или родителен падеж от "Владай" – сравними са сръбското местно име "Владаје", румънското "Vlădaia" и други.
 • Свилен е българско име. Произлиза от свила (коприна), тоест копринен.
 • Движението Харе Кришна принадлежи към традицията на Гаудия вайшнавизма, тоест, почита Вишну като Върховен Бог.
 • Второто число (b), тоест това, с което изваждаме умаляемото, се нарича умалител.
 • Значителна част от българоговорещото християнско малцинство в Северна Гърция също има гръцко национално съзнание, тоест може да определи като "гъркоманско".

 • Знакът има материална страна, тоест той има материално присъствие, наречено "изява"; от друга страна знакът има семантика, тоест "значение", или поне индикация.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!