Advertisement
 Translation for 'то е' from Bulgarian to English
it's [it is]то е
Partial Matches
it {pron}то
ain't [Am.] [coll.]не е
What's the catch?Каква е уловката?
Who is there?Кой е там?
Such is life!Такъв е животът!
It's not fair!Не е честно!
What's the point?Какъв е смисълът?
that is <id est, i.e.>тоест <т.е.>
sb./sth. is[нк/нщ] е
He is doing well.Той е добре.
What time is it?Колко е часът?
to be coldстудено ми е
to be hotгорещо ми е
The concern is valid. Загрижеността е основателна.
no one is ...никой не е ...
unverified besides beingосвен че е
Everything is all right.Всичко е наред.
anyways {adv} [coll.]както и да е
Is he a student?Той студент ли е?
whenever {adv}когато и да е
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • По това време населението не е надхвърляло 6 – 7 хиляди души в цялата котловина, но то е давало добри занаятчийски продукти.
 • В останалите посоки то е оградено от сравнително ниски и заоблени хълмисти възвишения.
 • По предания се предполага, че то е много по-старо селище, но точната датировка не може да се определи.
 • За произхода на името на Върбица, според едно от предположенията, се счита, че то е дошло от наименованието на старинната крепост Урвизион, която израснала върху развалините на римската антична крепост Фабрициус, находяща се в местността "Гайдар камък".
 • През 1946 г. то е било 1769 д., през 1985 г.

 • Най-широк е теренът на юг, към Въбелското плато, но и то е сравнително тясно.
 • Дотогава то е било към община Люта.
 • Пристанище Варна e разположено на Черноморското крайбрежие при Варна (терминал Варна Изток) и във вътрешността на Белославското езеро, при Девня (Терминал Запад).
 • линията, която е пресякла минаващата оттам Струма.
 • През 1923 година край Златарица (тогава село) е открито съкровище от 400 електронови монети на Мануил I Комнин, Исак II Ангел и Андроник I Комнин.

 • През Османския период селото запазва функцията си на охраняващо прохода „Хаинбоаз“.
 • Селото Болярово възниква през Възраждането като чифлик на турски паша.
 • Активна роля в културната дейност и възпитаване в патриотичен дух на поколения боровчани има основаното през 1898 г.
 • Народното читалище „Христо Ботев“ е най-старото в община Червен бряг.
 • Водещо място в градската икономика днес заема селското стопанство.

 • Влиянието на Кейнс избледнява през 70-те на 20 век отчасти поради актуалните проблеми, които започват да засягат англо-американските икономики, и отчасти поради критики от страна на Милтън Фридман и други икономисти, които не вярват във възможността на правителствата да регулират бизнес цикъла с фискална политика.
 • В систематичните работи зад видовото име се пише съкратено и името на учения, който е описал вида (напр. ...
 • След падането на първото българско царство под византийска власт (1018 – 1185/86) се засилва влиянието на Византия в българското изкуство.
 • Целият скелет на животното е бил открит при село Езерово през 1967 г.
 • За бог Велес няма преки свидетелства, но по косвени данни се предполага, че и той е бил почитан от българските славяни.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!