Advertisement
 Translation for 'трудна' from Bulgarian to English
ADJ   труден | трудна | трудно | трудни
по-труден | най-труден
идиом.
to leave in the lurch {verb}
изоставям в трудна ситуация
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'трудна' from Bulgarian to English

изоставям в трудна ситуация
to leave in the lurch {verb}идиом.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Много потайна птица, изключително трудна за наблюдение.
 • За тези две програми отговорът е лесен, но за по-сложни програми задачата е трудна.
 • Това е трудна дефиниция, тъй като скоростта на движение на токоносителите не е равна на скоростта на разпространение на електрическото поле.
 • Маноилова дупка е трудна за проникване.
 • В миналото най-често срещаните видове са били "Ancistrus dolichopterus" и "Ancistrus temminckii", сега има други видове, но е много трудна идентификацията им.

 • Алопластичната адаптация е форма на адаптация, където субекта се опитва да промени средата, когато е изправен пред трудна ситуация.
 • Степента на зачитане ("и спазване") на човешките права в Северна Корея е трудна за определяне и анализиране поради затворения характер на страната.
 • Тереса Нилсън обявява, че Бруст страда „от периодична и трудна за лечение инфекция“ на „костта разположена зад едното му око“.
 • Ерулска планина е трудна за обхождане, особено в южната половина.
 • Тази особеност я прави трудна за засичане и възпрепятства възможността за определяне на точното място, където тя ще падне.

 • Това я прави трудна за засичане и прихващане.
 • Връзката на селото с цивилизацията е трудна – няма магазин, нито кметство, нито течаща вода.
 • Затова изброяването и класифицирането на всички разновидности шарлатани е много трудна задача.
 • Поради ниската си повърхностна светимост, галактиката е трудна за наблюдение с любителски уреди.
 • Промяната на тона, която се нарича престройване, била много бавна, тежка и трудна.

 • Прогресивната пневмония по овцете, листериозата, бяса, външните паразити и някои токсини могат да покажат същите симптоми, поради което диференциалната диагноза е трудна.
 • Поради усложнения строеж – голям брой струни с трудна настройка – с течение на времето лютнята постепенно излиза от употреба до началото на XIX в.
 • 20 – През 2006 „армейците“ печелят суперкупата на Русия след трудна победа над Спартак Москва.
 • Хирургичната процедура е много трудна и варира от 4 до 18 часа.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!