Advertisement
 Translation for 'трудов стаж' from Bulgarian to English
проф.
length of service {noun}
трудов стаж {м}
правопроф.
contract of employment {noun}
трудов договор {м}
labor camp {noun} [Am.]трудов лагер {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Кирил Господинов е български актьор с 40 години трудов стаж в театъра и киното.
 • През своя над 45-годишен активен трудов стаж той е бил преподавател и личен учител на стотици лекари.
 • След като приключва образованието си, Симонян не спира да се развива и с течение на времето придобива трудов стаж в редица институции.
 • Биберган има 55 години трудов стаж, от които 53 са свързани с преподавателска дейност.
 • Целият му трудов стаж преминава във Физическия факултет – от стажант научен сътрудник до професор в катедра „Физика на полупроводниците“.

 • Като лекар има над 30 години трудов стаж в българската армия, където стига до чин полковник.
 • Долно Дряново, където след 20 години трудов стаж става директор на училището.
 • Първоначално работи като учител в Техникума по приложни изкуства в София, след което почти целия си трудов стаж прекарва в Института по паметниците на културата.
 • В един от промеждутъците на наземния си трудов стаж става и хоноруван учител по немски език в техникума в Монтана.
 • След 40 години трудов стаж, отива в пенсия на 19 септември 1999 г.

 • Използвайки наследството от баща си Жозе прекарва три месеца трудов стаж в Англия.
 • През 44-годишния си трудов стаж д-р Пашова спечелва любовта и уважението на три поколения русенци.
 • Обучението е организирано в двегодишни редовни и тригодишни задочни курсове (за лица с висше образование и поне 2 години трудов стаж), специализирани годишни курсове, краткосрочни курсове (от 10 дни до 6 месеца).
 • Александър Вълчев събира над 34 години трудов стаж в системата на Министерството на културата.
 • През целия трудов стаж работи като строителен работник и като такъв се пенсионира.

 • Необходим стаж: при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
 • Друго важно условие е кандидатът да притежава Диплома за средно или средно-специално образование или поне 2 години трудов стаж в област, отговаряща на условията според инструкциите.
 • Пенсия е фиксирано парично възнаграждение (изплащано обикновено месечно), което се дава на хората с навършена възраст (пенсионна възраст) и с придобит необходим като рамка трудов стаж, или пък са трайно болни, или са с физическо увреждане.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!