Advertisement
 Translation for 'труженик' from Bulgarian to English
man of letters {noun}труженик {м} на перото
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'труженик' from Bulgarian to English

труженик {м} на перото
man of letters {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • провадийското кметство рещава са се погребе тялото на Коста Димитров като труженик в черковния двор на църквата „Свети Никола“, съборена е през 1955 г.
  • действащите селхози са обединени в едно колективно стопанство – „Пролетарски труженик“.
  • Рашидов го нарича „"неуморен труженик в полето на българската музикална култура и образование"“.
  • В некролозите във вестниците е наричан „честен и беден труженик, отдал силите си в служба на изкуството“.
  • В подкрепа на това заключение от открити папируси става ясно, че разходите за мумифициране понякога възлизали на над 600 драхми, което надвишавало средния годишен доход на обикновен селски труженик.

  • Споменава се като съвестен труженик и войн, но и ревностен християнин.
  • Завършва право във Франция и 15 години работи като ректор, организатор, преподавател и научен труженик с амбицията да създаде училище от европейски тип със здрави научни и преподавателски традиции.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!