Advertisement
 Translation for 'тръстика' from Bulgarian to English
reed {noun}тръстика {ж} [бот]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тръстика' from Bulgarian to English

тръстика {ж} [бот]
reed {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Белиз е специализирана в производството на захарна тръстика, цитрусови плодове, какао и банани.
 • Състои се от множество тръби, обикновено направени от бамбук, гигантска тръстика или местни култури, с постепенно нарастваща дължина.
 • В околностите на езерото виреят видове растения като заешка острица, тръстика.
 • Гнездят най-често на земята, сред трева, тръстика или храсти.
 • Названието „Саръкамъш“ има тюркски произход и означава „жълта тръстика“.

 • Захар се получава от захарно цвекло или захарна тръстика.
 • Водите на реката служат за напояване, главно на насажденията от захарна тръстика.
 • Предпочитат като цяло соленоводни басейни, обрасли с водна растителност и тръстика.
 • Плетат се от обикновена тръстика, блатна тръстика "milulu" или от сухи треви и могат да се намерят в болшинството магазини и пазари в града.
 • В езерото и около него има тръстика и други водолюбиви растения.

 • персите откриват народите в Индия и тяхната „тръстика, която произвежда мед без пчели“.
 • Бразилия продължава да бъде най-големият производител на захарна тръстика и кафе.
 • От тревните растителни видове се срещат обикновен гингер, луковична ливадина, обикновена тръстика, други житни растения и др.
 • Екипажът на Христофор Колумб донася при неговото второ пътуване през 1493 растението, което променя икономиката на целия регион – захарната тръстика.
 • Над 1/3 от всичката обработваема земя е засята със захарна тръстика.

 • Населението е около 9 хил души препитаващи се основно със земеделие – плантации за кокосови палми, кафе, какао, захарна тръстика.
 • Основно икономическо значение в Меланезия имат кокосовите палми, каучука, захарната тръстика, какаото и кафето.
 • В Куинсланд се добиват въглища, отглежда се захарна тръстика, развити са овцевъдството и говедовъдството.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!