Advertisement
 Translation for 'тръстиково' from Bulgarian to English
орн.T
great reed warbler / reed-warbler {noun} [Acrocephalus arundinaceus]
тръстиково шаварче {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Обучението е започвало с писане на йероглифи с пръчица върху глинени плочки, след което се преминава към писане с тръстиково перо и мастило върху папирус.
  • В Германия скоро става модно да си романтичен – всеки търговец може в края на седмицата да съчини някоя лекокрила ода за хурката на любимата си и да се появи в салоните с романтически везан костюм и изящно тръстиково бастунче.
  • През селото минава р. Провадийска. В долното поречие на реката е Синделската низина. Наблизо са язовир „Тръстиково“ и Авренското плато.
  • Тръстѝково е село в Югоизточна България, община Камено, област Бургас.
  • Землището на село Черни връх граничи със землищата на: град Бургас на север и изток; село Димчево на югоизток (като част от язовир Мандра); село Константиново на юг; село Тръстиково на югозапад; село Полски извор на запад.

  • Землището на село Полски извор граничи със землищата на: село Братово на север; град Бургас на изток; село Черни връх на югоизток; село Тръстиково на юг и запад; село Равнец на северозапад.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!