Advertisement
 Translation for 'туризъм' from Bulgarian to English
туриз.
tourism {noun}
туризъм {м}
косм.
space tourism {noun}
космически туризъм {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'туризъм' from Bulgarian to English

Advertisement
туризъм {м}
tourism {noun}туриз.

космически туризъм {м}
space tourism {noun}косм.
Usage Examples Bulgarian
 • Инструктор по туризъм и по воден туризъм.
 • Освен за орнитологичен туризъм местността е подходяща и за други форми на туризъм.
 • Проблемите пред туризма идват от недостатъчната реклама на българския туризъм в Украйна.
 • е утвърден прием в профил „Туризъм“, тъй като се отчитат възможностите на община Лъки за развитие в направление туризъм – съхранена околна среда и богато биоразнообразие.
 • Алтернативният туризъм е алтернатива на масовия туризъм.

 • Идщайн, специализирана в производството на стоки за туризъм, особено за пешеходен туризъм.
 • е разработена „Стратегия за развитие на селския туризъм“.
 • В непосредствена близост се намира природният резерват "Бялка" с множество животински видове, отчасти изкуствено заселени с цел ловен туризъм.
 • Колежът по туризъм към Икономическия университет – Варна е основан през 1963 г.
 • Е-туризъм или електронен туризъм е понятие, наложило се в ерата на Web 2.0, с което се означава пренасянето в интернет на част от дейностите по организацията на туризма с навлизането на информационните и комуникационните технологии в ежедневието.

 • Селото развива и селски туризъм включващ: конно ранчо, предлагащо свободна езда и курсове по езда.
 • Ловният туризъм, вкл. и лова за трофей е доста добре развит.
 • Туризъм – Селото предлага идеални условия за ловен туризъм с богата ловна база и уникален ландшафт.
 • Според гражданството на туристите и страната, в която се извършва туристическото пътуване, се разграничават вътрешен и международен туризъм.
 • Държавната агенция по туризъм (ДАТ) е българска държавна институция на пряко подчинение на Министерския съвет от 2005 г.

 • Освен летния туризъм, Лигурия предлага други видове туризъм, като земеделски туризъм, риболовен туризъм и културен туризъм (изложби, конгреси, фестивали и стари селища).
 • Колежът по туризъм при Икономически университет е приемник на първия учебен комплекс по международен туризъм в страната, създаден през 1963 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!