Advertisement
 Translation for 'тъга' from Bulgarian to English
sadness {noun}тъга {ж}
grief {noun}тъга {ж} [скръб]
sorrow {noun}тъга {ж} [скръб]
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'тъга' from Bulgarian to English

Advertisement
тъга {ж}
sadness {noun}
тъга {ж} [скръб]
grief {noun}

sorrow {noun}
Usage Examples Bulgarian
 • Той е заинтригуван от нейната красота и тъга.
 • Алеко остава самотен, в отчаяние и безнадеждна тъга.
 • „Добър ден, тъга“ (...) е първият роман на френската писателка Франсоаз Саган, издаден през 1954 година.
 • Историята дава нееднозначни отговори на въпросите за неукротимия дух и душа, а книгата е изпълнена c космическа тъга, но и c вяра в справедливостта.
 • С тъга от загубата и с любов към хубавата музика се събрахме на „Концерт, музика и текст – Васил Пармаков“.

 • Плачът е емоционално състояние, което е реакция на страх, болка, тъга, вълнение, радост или гняв.
 • Обикновено, при приближаването на диментор, магьосникът или не-магьосника, изпитват силно чувство на безнадеждност, отчаяние и тъга, сякаш никога повече няма да изпитат радост и щастие.
 • Драматичните поеми не са епични нито по структура, нито тон, но в тях се вижда елегична тъга, произлизаща от идилиите на Теокрит.
 • С тъга посрещал изгревите, с тъга изпращал залезите на Слънцето и колчем минел покрай каменния кръст, заплаквал, а от безжизнените му очи потичали кървави сълзи.
 • Песните им са повече тъжни – в тях прозира тъга по бащин край.

 • Херта Крефтнер създава литературен свят на гротескна лиричност, като обрисува виенската атмосфера с нейната предметна красота и музика на всекидневието, внушава чувството за неповторимост на човешкото съществуване и тъга по изплъзващия се миг.
 • Ундините според вярванията могат да излекуват „счупени“ емоции и да „измият“ тъга и болка.
 • Думата има гръцки произход и е съставена от две думи: "νόστος" – „да се върнеш у дома“ и "άλγος" – „"болка“, „тъга“".
 • Автор е на романите „Седем нощи тъга“ (1990) и „Селото на прокълнатите деца“ (1998) и на ред сборници с разкази.
 • Използвайки основите на ню уейв, даркуейв се заражда с прибавянето на мрачни, интровертни текстове и нотка на тъга.

 • През XVII век значението се свежда до тиха и неопределена, безпричинна тъга.
 • В сцена прибавена за продукцията на Бродуей, Мария Магдалена и апостолите с тъга си спомнят за началото на движението им и им се иска да могат да започнат всичко от начало („Could We Start Again Please? ...
 • Това предизвика огромна тъга в света на снукъра и британския спорт и у всичките му приятели, роднини и фенове.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!