Advertisement
 Translation for 'тъкачен стан' from Bulgarian to English
инд.текст.
loom {noun}
тъкачен стан {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тъкачен стан' from Bulgarian to English

тъкачен стан {м}
loom {noun}инд.текст.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Въз основа на предачната машина и механизирания тъкачен стан на Едмънд Картрайт (1784) израстват и първите текстилни фабрики.
  • Тъкането е производството на тъкани с тъкачен стан, един от най-старите занаяти.
  • На приземния етаж е изложен традиционен тъкачен стан и всички традиционни елементи от негушкото домашно производство.
  • на механизирания тъкачен стан през 1786 г.
  • Направена е възстановка на интериор от праисторическо жилище с възможност за работа на вертикален тъкачен стан, смилане на зърно с хромел, демонстрации на запалване на огън с помощта на дървен свредел и др.

  • Цветан Недков конструира и изработва един прототип на памукотъкачен стан – първият български тъкачен стан.
  • Мичио Сузуки изобретява и патентова нов вид тъкачен стан, който започва да изнася и в чужбина.
  • В землището на Агатово са намерени материали от неолита: каменни теслички, каменни чуко-брадви и глинени тежести за вертикален тъкачен стан.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!