Advertisement
 Translation for 'тъкачен' from Bulgarian to English
инд.текст.
loom {noun}
тъкачен стан {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тъкачен' from Bulgarian to English

тъкачен стан {м}
loom {noun}инд.текст.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Въз основа на предачната машина и механизирания тъкачен стан на Едмънд Картрайт (1784) израстват и първите текстилни фабрики.
 • Уредът, с който се тъче, се нарича тъкачен стан, а човекът, който се занимава с тъкане – тъкач.
 • На приземния етаж е изложен традиционен тъкачен стан и всички традиционни елементи от негушкото домашно производство.
 • на механизирания тъкачен стан през 1786 г.
 • Направена е възстановка на интериор от праисторическо жилище с възможност за работа на вертикален тъкачен стан, смилане на зърно с хромел, демонстрации на запалване на огън с помощта на дървен свредел и др.

 • Цветан Недков конструира и изработва един прототип на памукотъкачен стан – първият български тъкачен стан.
 • Мичио Сузуки изобретява и патентова нов вид тъкачен стан, който започва да изнася и в чужбина.
 • В селото е имало училище до 4-ти клас, детска градина и тъкачен цех.
 • През 18 век става тъкачен център на ленени платове.
 • В землището на Агатово са намерени материали от неолита: каменни теслички, каменни чуко-брадви и глинени тежести за вертикален тъкачен стан.

 • През 19 век икономиката на града изживява разцвет като тъкачен център на ленени и памучни платове и район за производство на юта.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!