Advertisement
 Translation for 'тъмнина' from Bulgarian to English
darkness {noun}тъмнина {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тъмнина' from Bulgarian to English

тъмнина {ж}
darkness {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Една от сериозните прояви на липсата на витамин А е „кокошата слепота“, изразяваща се в загуба на остротата на зрението, особено в здрач и тъмнина.
 • Заглавната песен е „елегантна пиано мелоди“, последвана от „прогресиране от тъмнина към светлина, от хаос към мир" за останалата част от албума.
 • Примерно към 23:00 часа, летейки в тъмнина и без ориентиране по радиофар, на надморска височина 1493 метра и 792 м над равнището на аеродрума, поради погрешно разбиране на македонски език екипажът неправилно тълкува указанията от диспечера и обръща в грешна посока, насочвайки се към планина.
 • Химикалът се напръсква върху обширно място в пълна тъмнина, за да е видима реакцията.
 • Тя е убежище на организми, които пълзят по пода и тавана в пълна тъмнина, или обитават езерата с прозрачна вода.

 • В тъмнина, зарядите се запазвали за няколко месеца.
 • Илия), за нощта и деня: нощната тъмнина е олицетворена от злите вещици гишерамайрер, а утринната светлина се персонифицира като „розова (или непорочна) девица“, по-късно Богородица.
 • В тази картина е характерен яркият светлинен лъч, изтръгнат от околната тъмнина, защото по онова време Рембранд първи използва светлината, за да придаде драматизъм.
 • Интересен факт е асиметричното разположение на слуховите ѝ отвори в черепа, което ѝ помага в по-доброто локализиране на звуците в тъмнина.
 • Основни опозиции: срам – слава, тъмнина – светлина.

 •  – „ден“) е богиня на дневната светлина, олицетворение на деня, дъщеря на Ереб (тъмнина) и Никта (нощ), сестра на Ефир и спътница на Хелиос.
 • Може също така да идва от гръцкото ὄρφνη или латинското órphnē - „тъмнина“.
 • Според мита веднъж Слънцето пада от небето и земята потъва в непрогледна тъмнина, която продължава няколко дни.
 • Само някои дълбоководни растения и животни съществуват в пълна тъмнина.
 • Нощта често се свърза с опасност и зло, поради психологическата връзка от обкръжаващата тъмнина към страх от непознатото и свойството на светлината да възпрепятства голяма сетивна система – зрението.

 • Това време, наречено "Голямата тъмнина", завършва с Тихата революция и партията окончателно се разпада.
 • Оттук проблясва червена светлина с периодичност 5,5 с (проблясък – 2,5 с и тъмнина – 3 с).
 • Те стоят твърдо зад решението си да запазят честта и силата на човечеството в един потъващ в тъмнина свят.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!