Advertisement
 Translation for 'тъмнозелен' from Bulgarian to English
dark green {adj}тъмнозелен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тъмнозелен' from Bulgarian to English

тъмнозелен
dark green {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Трите стъпала към трона и площадката са от тъмнозелен мрамор (верде ди антико).
  • По време на процеса жълтъкът придобива тъмнозелен до сив цвят, с кремообразна консистенция и силен аромат поради наличния сероводород и амоняк, докато белтъкът става на тъмнокафяво, полупрозрачно желе със солен аромат.
  • Има 3÷5 дълги линейни листа излизащи от основата на стъблото, които са с тъмнозелен цвят и светла надлъжна ивица по средата.
  • Притежава светлозелен, тъмнозелен, понякога черен цвят.
  • Тъмнозелен ара ("Orthopsittaca manilatus") е вид птица от семейство Папагалови (Psittacidae), единствен представител на род Orthopsittaca.

  • Подът на станцията е застлан с тъмнозелен и бежов гранит, образоващхармонична рисунка, подчертаваща ритъма на пилоните и проходите.
  • Листата са двустранно разположени и плътни с наситен тъмнозелен цвят.
  • Cl•H2O – тъмнозелен. Тези хидратни форми се получават при различни условия и могат да се различат по цвета и реакцията си с AgNO3, при която взаимодействат само хлорните йони от външната сфера.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!