Advertisement
 Translation for 'тъмносин' from Bulgarian to English
dark blue {adj}тъмносин
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тъмносин' from Bulgarian to English

тъмносин
dark blue {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Както глюкозата, така и захарозата взаимодействат с прясно приготвен меден дихидроксид при обикновена температура, като се получава прозрачен тъмносин разтвор – качествена реакция за многовалентен алкохол със съседни (вицинални) хидроксилни групи.
 • На едно и също място може да се наблюдават няколко нюанса на водата – от светлосин през синьозелен, до тюркоазен и наситено тъмносин.
 • Скъпоценният камък има тъмносин цвят и изключително чист блясък.
 • Тъй като водата му е много чиста, езерото има невероятно красив тъмносин цвят.
 • Външният зид на басейнчето също е изографисан с наклонени черти с дебелина 2 см в тъмносин цвят, отново имитирайки мраморни плочи.

 • Върхът на перата е тъмносин до черен.
 • Той е изобразяван тъмносин на цвят, изразявайки самото просветление.
 • Цветът на содалита може да бъде тъмносин, сив или дори бял.
 • Червено вино може да се получи само от грозде с тъмночервен до тъмносин цвят на кожицата.
 • Фронтоните на арките са били украсени с плочи от тъмносин или зеленоват мрамор, а в тяхната вътрешна част е имало геометрически орнамент с бял, черен и червен мрамор.

 • Съставена от тъкани червено-черен (тъмносин) вълнен сукман, дълги чорапи над коляното, дълга червено-черна (тъмносиня) раирана престилка, черен/тъмносин елек и бяла кърпа.
 • Имат удължено тяло с тъмносин оттенък отгоре, а отдолу са по-белезникави.
 • Хината има синя къса коса и е облечена в тъмносин клин и мръснобяло яке.
 • Тогава то приема тъмносин цвят.
 • Като пример може да се посочи българска таксидиотска кутия от Македония с 12 звезди на тъмносин фон.

 • Има тъмносин цвят и реагира с киселини и основи, но основните му свойства са засилени.
 • При лития е получен тъмносин литиев криптат с формула [...]+e-. Това съединение електрид.
 • При лития е получен тъмносин литиев кирптат с формула [...]+"e"-.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!