Advertisement
 Translation for 'удоволствието' from Bulgarian to English
идиом.
What's the damage? [coll.] [hum.]
Колко ми струва удоволствието? [колко пари дължа]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Историците на изкуството имат удоволствието да идентифицират многото модели, които художникът имитира в своите композиции.
 • Хедонизмът е школа, учение в етиката, според което удоволствието и насладата (в противовес на аскетизма) са единствената съществена ценност и най-висшата цел на човешкия живот..
 • вероятно е въведен в употреба от Лили Харди Хамънд в книгата ѝ от 1916 година „В градината на удоволствието“ ("In the Garden of Delight").
 • Това също е удоволствието, което идва от радостта и наслаждението на щастието и благоденствието на другите.
 • Този вид спорт и развлечение – мотоделтапланеризмът, заедно с мотопарапланеризма, набира все повече привърженици, тъй като може лесно да се практикува, планерите са удобни за транспорт и съхранение, не са особено скъпи и се изпитва удоволствието от полета с открит тип апарат.

 • ... „изъм“) е школа в етиката, според която удоволствието е единствената съществена ценност .
 • Психоаналитикът Шандор Ференци я отдава на две главни причини: страх от самопознание и бягство от удоволствието да гледаш и ексхибиционизма.
 • Той също така иска новата сграда да бъде издигната като дворец на удоволствието в ренесансов стил.
 • Статията е издадена като част от книгата „Отвъд принципа на удоволствието“ през 1992 г.
 • „Дългът към удоволствието“ печели няколко литературни награди и одобрението на критиката.

 • В "Élégies romaines" той легитимира удоволствието, в противовес на пуританизма, в който е живял дотогава.
 • Романът, написан като диалог между две жени, отрича общоприетия морал и защитава етиката на удоволствието.
 • То или себе (от себе си) е понятие, използвано в психоанализата за неосъзната част на психиката, свързана с удоволствието и нагона.
 • Този тип спортни съоръжения са подходящи за всички любители на планината, желаещи да опитат удоволствието от скалното катерене, без да имат специална подготовка.
 • Символичното е и „принцип на удоволствието“, който регулира дистанцията от das Ding и "Инстинкта за смърт", който отива отвъд принципа на удоволствието чрез повторение: „инстинктът за смърт е само маската на символичното.“ Тази категория е детерминанта на субективността; за Лакан символичното е характеризирано от липса на каквито и да е фиксирани взаимоотношения между означаващ и означен.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!