Advertisement
 Translation for 'удрям' from Bulgarian to English
unverified batterудрям
to stubудрям [крака си] [несв.]
to hitудрям [несв.]
to jab sb. [hit, strike] удрям нкг. [несв.] [рязко с юмрук]
to pummel sb./sth. удрям нкг./нщ. [несв.] [с юмруци]
unverified to bump [against]удрям се [в]
6 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Перкусия (или перкусионен) идва от английската дума с латински произход "„percussion“", което буквално преведено значи "„удар“", "„удрям“".
  • ... , от "buffet" – удрям, бия) е вибрации на летателен апарат или част от него, предизвикана от завихряния зад разположени по-напред конструктивни елементи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!