Advertisement
 Translation for 'укор' from Bulgarian to English
reproach {noun}укор {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'укор' from Bulgarian to English

укор {м}
reproach {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • В стихотворението срещаме наситена картина на безнадеждността, породена от липсата на пробудени хора и липсата на критерий за разграничаването на глупците, които са подложени на чест укор в поезията на Ботев.
  • Традиционните правила се отхвърлят с укор към собствените си възможности и силата на гениалната оригиналност, която не се нуждае от здравословната гениалност на младите автори.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!