Advertisement
 Translation for 'умения' from Bulgarian to English
skills {pl}умения {мн}
skills {noun}умения {ср} {мн}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • И в двете поеми има много примери за техническите и навигационните умения на древните гърци.
 • Всеки герой притежава различни умения.
 • За да се надделее в битка, трябва да се използват умения (skills).
 • В някои случаи се включват и други умения, като елементарно смятане или компютърни умения.
 • Фен решава да задобри математическите си умения и въпреки бъдещия си успех, той цял живот продължава да смята, че недостатъчно добрите му математически умения възпрепятстват кариерата му.

 • Придобива медицински умения от своя мъж, който работи като лекар в кралската мина за сол във Величка.
 • От 2020-та година Десислава Стоянова е обучител и консултант по публично говорене, медийни и презентационни умения.
 • ‘Шарлатанин’ е ‘измамник или неграмотен претендент за притежаване на медицински умения’ или ‘лице, което претендира професионално или публично, че притежава знания умения или квалификации, които всъщност не притежава’.
 • Учениците усвояват система от знания и умения за проектирането, строителството, монтажа и експлоатацията на обектите, свързани с Водното строителство.
 • Нормално е технописците да притежават комбинация от технически и езикови умения.

 • Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции.
 • , съкратено ARDF) е технически спорт, който обединява умения за радиозасичане – откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура (радиоприемник) за локализирането им – и умения за боравене с карта и компас и ориентиране.
 • Йозил е известен със своите технически умения, креативност, умения за подаване и визия.
 • Терминът умения за хора се използва, за да включва както психологически умения, така и социални умения, но е по-малко приобщаващ от житейските умения.
 • В добре структурираните КУГ, всеки от обучаемите получава възможност не само да усвои по-добре изучавания материал, но и да усъвършенства своите умения за работа в екип.

 • Въвежда иновативна бойна система, базирана на подбор на умения, от които се прави дек от 8 (подобно на collectable card игрите).
 • Той е описван с много добри качества: дрибъл, отлична точност на удара, добри въздушни умения и умения без топката; познат е най-вече като играч на Депортиво, където прекарва шест сезона.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!