Advertisement
 Translation for 'умерен' from Bulgarian to English
moderate {adj}умерен
temperate {adj}умерен
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'умерен' from Bulgarian to English

умерен
moderate {adj}

temperate {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Климатът е умерен, мусонен с черти на субарктичен.
 • Обитава сладководни басейни и реки в райони с умерен климат.
 • Обитава гористи местности и плантации в райони с умерен климат.
 • Обитава долини и храсталаци в райони с умерен климат.
 • Обитава океани и морета в райони с умерен климат.

 • Единственият континент, който стига от северния умерен до южния умерен пояс.
 • Обитава планини, възвишения и ливади в райони с умерен климат.
 • Обитава райони с умерен климат и гористи местности.
 • Обитава райони с умерен климат, гористи местности и планини.
 • Климат: умерен, преходно континентален, със средиземноморско влияние.

 • Климат: От умерен до горещ.
 • Отглежда се в областите с умерен климат, главно в Европа и САЩ.
 • Климатът е умерен океански, дъждовит и ветровит.
 • Климат: планински, умерен, преходно континентален.
 • Климатът е умерен, преходно- континентален с полупланински характер.

 • Климатът е умерен, преходно континентален.
 • Климат – умерен, преходно континентален.
 • Климатът е умерен, преходно-континентален , с полупланински характер.
 • Климатът на селото е умерен към континентален.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!