Advertisement
 Translation for 'умножение' from Bulgarian to English
мат.
multiplication {noun}
умножение {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'умножение' from Bulgarian to English

умножение {ср}
multiplication {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Число се изразява в проценти чрез умножение по 100.
 • За преобразуването на двоично число в десетично се използва подобен на горния принцип като деленето се заменя с умножение.
 • Арабеската се създава чрез повторение и умножение на един или няколко фрагмента от украсата.
 • Композицията от трансформации се осъществява чрез умножение на матрици.
 • Десетичната представка за трилион в Международната система единици е „тера“ (Т, означаваща умножение с 1012), а дробната представка за една трилионна част – „пико“ (p, означаваща умножение с 10-12).

 • Следната имплементация на древноегипетското умножение като повечето алгоритми за умножение, използва побитови измествания.
 • Във връзка с това трябва да се отбележи, че като знак за умножение в тези документи е прието кръстчето (×) или повдигнатата точка (·).
 • В този случай финцията изпълнява умножение на 2 аргумента.
 • Тъй като степените означават умножение, а при умножение редът на множителите е без значение, често има повече от един начин за валидно опростяване на даден израз.
 • Френският математик и философ Жан-Пол Делаайе описва метода за умножение на Карацуба като „един от най-полезните резултати в математиката“.

 • Формулите за съкратено умножение обобщават често срещаните случаи за умножение на многочлени.
 • Простите математически действия са 4 вида: умножение, деление, събиране и изваждане.
 • Формулите за съкратено умножение са биноми повдигнати на дадена степен като тяхното решаване става по посочените горе математически формули.
 • Всички други честоти, използвани от VGA са произлезли от тази формула чрез манипулация на цели числа посредством умножение или деление.
 • В тензорния анализ се използват множество съкращения при записване на изразите за сумиране и умножение.

 • Множеството на целите числа образува пръстен с операциите събиране и умножение.
 • От друга страна, матриците са "масиви от числа", така че не съществува един-единствен начин да се дефинира „умножението“ на матрици.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!