Advertisement
 Translation for 'умствен' from Bulgarian to English
mental {adj}умствен [мисловен]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'умствен' from Bulgarian to English

умствен [мисловен]
mental {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Хитлер не приема рисковете, посочвани от германските икономисти и казва на Херман Гьоринг, че „"отсега нататък няма да слуша повече такова говорене и ще запуши уши, за да получи умствен покой"“.
 • В „Произходът на човека и половият отбор“ Дарвин потвърждава, че има само разлика в степента, а не в същността между хората и другите бозайници, както във физически, така и в умствен план.
 • ... „умиротворение, умствен покой“) – тип медитация в будизма, имащ за цел достигане на спокойствие и еднонасоченост на ума.
 • Средствата за постигането на тази задача се състоят в увеличаване на добавената стойност на всеки произвеждан продукт, посредством вложения физически и умствен труд в работния процес.
 • Децата със СПВ имат необичаен умствен профил.

 • ... ментален на български език умствен) се свързва с тези клонове на изследването, които се концентрират върху умственото възприятие и мисловните процеси.
 • Творчество e умствен процес на човешката дейност.
 • Една част от тях имат физически или умствен недъг, поради което е трудно да си намерят работа.
 • по време на лекция, Медауар получава масиран мозъчен кръвоизлив, който сериозно уврежда здравето му, но въпреки това той продължава да се занимава изключително активно с умствен труд.
 • В повестта се разказва за Валентин – самотно момче, което е с огромен умствен потенциал.

 • За да се определи като разстройство дадено умствено състояние, по принцип то трябва да предизвиква дисфункция.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!