Advertisement
 Translation for 'употреба' from Bulgarian to English
use {noun}употреба {ж}
misuse {noun}неправилна употреба {ж}
reusable {adj}за многократна употреба
obsolete {adj}излязъл от употреба
obsolescence {noun}излизане {ср} от употреба
obsolescence {noun}отпадане {ср} от употреба
good until ... [food]годен за употреба до ...
7 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Буталата на медицинските спринцовки за еднократна употреба най-често се изработват от пластмаса.
 • Въпреки че не са жизнеспособни за търговска употреба поради фиксираната форма на хляба и ограничения работен цикъл, машините за хляб са много подходящи за домашна употреба, като постигат най-добри резултати при работа с омесени теста.
 • Продукт за еднократна употреба е изделие, което се използва веднъж по предназначение и се изхвърля в кошчето в края на тази употреба.
 • Найлоновите торбички или още торбичките за еднократна употреба са обикновен тип найлонова чанта, която се използва за пазаруване.
 • В употреба навлиза умален щит, 20 – 40 см в диаметър (...), изработен само от метал.

 • Много конкурентните езици за програмиране са разработени по-скоро като езици за научни изследвания (например Pict), отколкото като езици за производствена употреба.
 • Извънмедицинската употреба включва изсушаване на разтвора за мед.
 • Общомедия не позволява качването на материали с несвободни лицензи, включително такива, които ограничават комерсиалната употреба.
 • Пазарната стойност на актива отразява неговата най-пълноценна и най-добра употреба.
 • Австро-унгарски гулден, флорен, ренска злота е стара, излязла от употреба национална парична единица на Австро-Унгария, въведена на 1867 г.

 • Съществуват и чаршафи за еднократна употреба, които са направени от полипропилен.
 • Вследствие от неправилна употреба (злоупотреба) с оксиконтин умира Хийт Леджър, преди да завърши филма Сделката на доктор Парнасъс.
 • Също така могат да се комбинират степени за еднократна употреба със степени за многократна употреба.
 • е термин, въведен в употреба за означение на княжествата Влашко и Молдова, които са съществували в периода XIV-XIX век.
 • Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване („Waste Electrical and Electronic Equipment“, WEEE) представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

 • Освен военна употреба, то има и гражданска употреба в мореплаването, където началникът на плавателния съд се нарича „капитан“.
 • Съществуват няколко типа като маршрутизатори за интернет свързаност и за вътрешна употреба.
 • Моторното масло може да се смесва с други течности, за да се отстранят някои проблеми, които могат да възникнат при нормална употреба или при неправилна употреба, които могат да засилят тези проблеми, като лакове, утайки и отлагания.
 • Алкохолът е достъпен и разрешен за употреба от пълнолетни лица, както и лесен за изготвяне в домашни условия, така че рискът от привикване и пристрастяване към ежедневната му употреба е един от тежките проблеми на съвременното общество.
 • Това засяга правилната употреба на представки, корени, наставки и окончания; слято, полуслято и разделно писане на сложни думи; случаите на употреба на главни и малки букви и как се пренасят сричките от един ред на друг.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!