Advertisement
 Translation for 'урбанизация' from Bulgarian to English
urbanization {noun}урбанизация {ж}
urbanisation {noun} [Br.]урбанизация {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • До началото на Индустриалната революция и усилената урбанизация селата са били най-популярните форми на местожителство на почти всички места по света.
 • Настоящите заплахи за биоразнообразието в Нова Каледония включват пожари, минно дело, селско стопанство, инвазия от въведени видове, урбанизация и глобално затопляне.
 • Той е любовна история и изследване на масовата урбанизация и глобалната икономическа трансформация – под прикритието на книга за самопомощ.
 • Традиционният възглед във френската историография, че зараждането на полиса е свързано с развитието на политически институции и наличието на начална урбанизация, е критикуван от Полиняк.
 • Подкрепата на Жечпосполита за земеделието, заедно с хегемонията на шляхтата над буржоазията, довеждат до бавна урбанизация и бавно развитие на промишлеността.

 • Процентът на урбанизация е 86%.
 • Погледнато през призмата на съвременните основно лингвистични и археологически проучвания, това е територията–люлка в развитието на човечеството, на която се появяват първата писменост и урбанизация – маркиращи и трасиращи прехода от праистория към история.
 • С бързата урбанизация се увеличава и натискът върху околната среда и прекалено завишеното използване на ограничените ресурси.
 • Това е списък на страните по урбанизация.
 • Въпреки сериозния процес на обезлюдяване и все по-масовата урбанизация, Гинци е най-голямото село на територията на община „Годеч“.

 • Липсата на урбанизация го прави привлекателен за много къмпингуващи туристи още от 1973 г.
 • се наблюдава масова урбанизация и броят намалява драстично за няколко години.
 • Наблюдава се хаотична и анархична урбанизация въпреки градоустройствените планове на местните власти.
 • населението на областта наброява 1 552 685 души (30-о място в Руската Федерация, 1,06% от нейното население), с гъстота 55,8/km2 и урбанизация 65,21%.
 • Демографски фактори – брой, разпределение и движение на населението; възрастова и семейна структура; професионална структура на местното население и на туристите; степен на урбанизация; характер на селищната мрежа и устройството на селищата.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!