Advertisement
 Translation for 'усилване' from Bulgarian to English
техн.
magnification {noun} [of sound]
усилване {ср} [на звук]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'усилване' from Bulgarian to English

усилване {ср} [на звук]
magnification {noun} [of sound]техн.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • EDFA с променливо усилване е типично направен за да има равно усилване в горната част на необходимия диапазон на усилване използвайки подходящ филтър за равно усилване(GFF), докато VOA се използва да отслабва всичките канали равномерно в ред така че да достигне диапазона на стойностите на усилване.
 • Модернизацията включва също така усилване на бронирането и поставянето на противоторпедна защита система „Пулиезе“.
 • Този висококачествен GaN кристал им позволява да открият неговия p-тип след усилване с магнезий и последващо активиране с помощта на електронно облъчване (1989).
 • За усилване на въоръжението новите кораби са проектирани с 1200 тона по-големи, отколкото „Астрея“.
 • Периодът 1490 – 1526 години се явява нов етап на икономическо и политическо усилване позициите на феодалите.

 • Описание: Магия за усилване на гласа.
 • Следователно усилвателят трябва да избегне висок волтаж чрез неговия нисък входен импеданс и генерира или 50 омен сигнал (който, между другото се счита за нисък импеданс от много учени), претоварващ коаксиалния кабел или напрежителен сигнал за по-голямо усилване.
 • Тъй като колекторният ток се променя с моментото напрежение на сигнала, то така се променя и коефициентът на усилване на стъпалото, което означава, че получаваме и нелинейни изкривявания, при усилване на променливотокови сигнали.
 • CB – премахва ООВ (отрицателна обратна връзка) за променливотоковата съставна на сигнала, подаден за усилване.
 • F= [...] , където Au е коефициент на усилване с помощта на ОВ.

 • Коефициентът на усилване по ток β>>1.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!