Advertisement
 Translation for 'усилвател' from Bulgarian to English
електр.
amplifier {noun}
усилвател {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'усилвател' from Bulgarian to English

усилвател {м}
amplifier {noun}електр.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • За да поддържа различни дължини на обхват между оптичните усилватели в предавателната връзка, както и да усигури стареене на връзката, е желателно оптичният усилвател да поддържа колкото се може по голям диапазон на динамично усилване, тоест да позовли усилването да бъде динамично конфигурирано чрез широк диапазон.
 • Композитният оптичен изолатор е независим от поляризация изолатор, използван в оптичния усилвател EDFA.
 • Най-често използваната схеми при малки консуматори на ток е генератор на ток с операционен усилвател.
 • Чикагския блус заема акустичната китара и хармониката от Делта блуса като звучнето на хармониката е усилено чрез микрофон и усилвател и е добавена електрическа китара, бас китара с усилвател, барабани, пиано и понякога саксофон и тромпет.
 • Състои се от титан-сапфиров регенеративния усилвател с продължителност на импулса ~35 fs и енергия ~ 6 mJ, оптичен параметричен усилвател и напомпващ лазер със средна изходна мощност над 45 W.

 • При днешните изисквания за максимално допустима мощност на предавателите, енергията на радиовълните в града бързо затихва често поради различни явления: фадинг, поглъщане, отражение и е по-удобно сигналът от детекторния приемник да се подаде към нискочестотен аудио усилвател с висок импеданс като така могат се приемат и най-слабите радиостанции.
 • Ако диференциален входен сигнал е приложен на транзисторен диференциален усилвател, виртуална маса е общата „конфликтна“ точка между емитерите на двата „борещи“ се транзистора.
 • Реализиране на операционен усилвател.
 • Тази класификация не може да определя еднозначно един усилвател.
 • Амплитудата на изхода на функционалния генератор се управлява като последователно след генериращия блок се включи блок, съдържащ краен усилвател и атенюатор – както е показано по-горе на блоковата схема.

 • НЧУ 741 е широко разпространеният сред новаците-любители на електрониката усилвател с операционния усилвател 741.
 • Операционен усилвател (ОУ, "OpAmp") е вид диференциален усилвател с несиметричен изход и имащ много голям коефициент на усилване.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!