Advertisement
 Translation for 'усилваща' from Bulgarian to English
линг.
intensifier {noun}
усилваща дума {ж}
линг.
intensifier {noun}
усилваща частица {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • ЯМР обикновено показва масивна усилваща контраста лезия, включваща малкия мозък.
 • Подземната зала впечатлява с уникалната си акустика, усилваща и най-слабите и едва различими звуци.
 • Ако един гребен от една вълна се срещне с друг гребен от друга вълна с една и съща честота и в една и съща точка, то степента на изместване е равна на сумата на отделните величини на вълните – това се нарича конструктивна (усилваща) интерференция.
 • Дори и с апаратура, усилваща нивото на звука, човек със сензорно-невронни слухови нарушения може да долавя изкривени звуци, което прави понякога успешното използване на слухови апарати невъзможно.
 • Чрез поставянето на подобна усилваща среда в резонансна кутия се получава положителна обратна връзка, която създава импулс кохерентно лъчение.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!