Advertisement
 Translation for 'условия' from Bulgarian to English
NOUN   условие | условието | условия | условията
all other things­ being equalпри еднакви други условия
to winterize sth. [Am.] {verb} проспособявам нщ. за зимни условия
to winterise sth. [Br.] {verb} проспособявам нщ. за зимни условия
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • При лабораторни условия промяната на цвета на венчелистчетата е по-бавна от тази на цветята при условия на открито.
 • Операционната зала е адаптирана по отношение на структура, размер и условия на средата за извършване на операция при условия на пълна стерилност и е оборудвана с цялото медицинско оборудване, необходимо за операцията, като същевременно се поддържа безопасността на пациента.
 • Има обективни условия за засилване на сътрудничеството в областта на инвестициите.
 • Климатичните условия са силно повлияни от разположението на страната на кръстопът между три обширни биоклиматични района: Евразийския степен, Средноевропейския континентален и Средиземноморския.
 • Променливи метеорологични условия.

 • Така от октан (течност при нормални условия) се получава по-лека фракция (бутанът и бутенът са газообразни при нормални условия).
 • Здравословните и безопасни условия на труд касаят всички работници и работодатели и определят вредните фактори и условия за безопасност на труда.
 • Лицензните условия трябва да позволяват промени и производни разработки и трябва да позволява те да бъдат разпространявани при същите условия като оригиналния софтуер.
 • Каракачанската овца издържа на неблагоприятни условия, не е взискателна към храната, фуражни и теренни условия и е пригодена за дълги преходи през пресечени местности.
 • При развитието на епидемиите влияят процесите в природните условия, каквито са епизоотиите например, и социални фактори – битова среда и условия, състояние на здравеопазването и др.

 • Някои растителни видове могат да растат само в определени климатични условия.
 • В северното полукълбо каланхоето при естествени условия формира цветоноси между средата на октомври и средата на март.
 • Условия за монохроматичност и кохерентност са условията, при които две или повече вълни могат да интерферират.
 • Функцията на мускулите е най-добре изразена при аеробни условия.
 • Грунтовите води се формират при сложното съчетание от водопропускливостта на почвата, скалите, геоложката структура, ролята на някои земеповърхни форми, климатичните условия, растителната покривка и антропогенната дейност.

 • Село Ребърково като селище няма условия за особен напредък, в съседство започнала да се издига Мездра, където поради естествените благоприятни условия се налага началото на промишленост и търговия и следва голямата миграция към него.
 • Под продуктивност на почвата се разбира свойството ѝ да дава добив от дадено насаждение при определени климатични условия и агротехника.
 • Екологични и медико-биологични фактори – качество на жизнената среда в населеното място; жилищни условия; условия на работното място; здравно състояние на населението.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!