Advertisement
 Translation for 'философия' from Bulgarian to English
фил.
philosophy {noun}
философия {ж}
наук.правофил.
philosophy of law {noun}
правна философия {ж}
мат.наук.фил.
philosophy of mathematics {noun}
философия {ж} на математиката
наук.правофил.
philosophy of law {noun}
философия {ж} на правото
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Като философия, кинцуги е подобен на японската философия на уаби-саби – да прегърнеш/да се вдъхновиш от недостатъците или несъвършенството.
 • Следва германистика, философия, театрознание и класическа филология в университетите на Марбург и Тюбинген.
 • завършва философия в Загребския университет.
 • След като полага Матура, следва в Цюрихския университет и в парижката Сорбона философия, социология и литературознание.
 • е доктор по философия, а от 1977 професор.

 • Враждебността или приемането на диалектическия метод е една от основните разграничителни линии в съвременната Западна философия, отделящи англо-американската философия от континенталната традиция – диалектиката играе централна роля в континенталната философия, но почти не присъства в англо-американската, където са по-силни позитивистичните тенденции.
 • Последвалата философска традиция е толкова силно повлияна от Сократ, представен в трудовете на Платон, че обикновено ранният период на развитие на философията се нарича „досократическа философия“.
 • Критически анализ на лингвистичната философия и изследване на идеологията"“.
 • Доктор по философия и доцент във Философски факултет на Софийски университет „Св.
 • Интересите му са в областта на съвременната политическа и социална философия и постаналитична философия на езика.

 • е американски философ, който е бил централна фигура в аналитичната философия от 60-те години на 20 век, особено във философия на ума, философия на езика и философия на науката .
 • 31 юли 1932 в Денвър) е американски философ и понастоящем Слусърски професор по философия в Калифорнийския университет в Бъркли (UC Berkeley).
 • Определянето ѝ като „социална философия“ (т.е. ...
 • История на философията обикновено се дели на четири големи периода – антична философия, средновековна философия, модерна философия и съвременна философия.
 • След завръщането си от фронта, участвайки във войната в Корея, той защитава бакалавърска степен по философия през 1950 г.

 • В индийската философия идеите на атомизма се развиват независимо от европейската философия.
 • По своя характер схоластиката е религиозна философия, която не допуска свободни спекулативни интерпретации по въпроси отнасящи се или засягащи религиозните и морални категории на средновековното общество.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!