Advertisement
 Translation for 'философска' from Bulgarian to English
наук.фил.
philosophical anthropology {noun}
философска антропология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'философска' from Bulgarian to English

философска антропология {ж}
philosophical anthropology {noun}наук.фил.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Нейните произведения са характерни с тяхната философска насоченост, лиричност, образност и богатство на езика.
 • Фатализмът е философска доктрина, която подчертава връзката между всички събития или действия на съдбата.
 • Той е сред най-ярките представители на румънската неомодернистична философска поезия заедно с Никита Станеску и Ана Бландиана.
 • Преподавал е история на философията и история на българската философска култура в СУ „Св.
 • Тематично лириката е любовна, пейзажна, гражданска, философска, религиозна и други.

 • Мадхямака, известна и като Шунявада е будистка философска традиция принадлежаща към Махаяна, систематизирана от Нагарджуна.
 • Президент на Американската философска асоциация (Тихоокеански отдел) през 1965-66 г.
 • Член основател на Института за българска философска култура.
 • Отвъд физическото възпитание всяка една от седемте форми, се занимава с дадена философска тема.
 • Сава Петров е български философ, виден представител на българската философска и методологическа мисъл.

 • Обективизмът е "философска система":„философска“, защото дава собствени отговори на философски въпроси, и „система“, защото всяка идея в обективизма произлиза от предшестващи я по-основни идеи.
 • Философска антропология преди да е създадена като отделна философска дисциплина през 1920 година, се очертава като постсредновековна мисъл стремяща се от освобождаване от „оковите“ на християнската религия и Аристотеловите традиции.
 • Йордан Ватев определя творчеството на Петър Дънов като „философия с огромно влияние в мащабите на Европа и не само на нея“, която се явява „реален път за опознаването и приемането на българската философска култура в европейски и извъневропейски план“.
 • В късния 18 век Имануел Кант развива една изключително отстояща от всичко предходно и новаторска философска система, която се опитва да обедини емпиризма и рационализма.
 • Взето е решение да се издава отделен сборник „Модерни въпроси в сегашната философска литература“.

 • По същото това време Михаил Бакунин, Пиер-Жозеф Прудон и Пьотър Кропоткин поставят началото на съвременната анархистическа философска школа.
 • Поетиката му съчетава пасторална и философска сдържаност, често с ироничен коментар.
 • Поемата „Беньовски“ (замислена в 44 песни) поетът не довежда „докрай и порядък“, в резултат на това, че по време не работата по нея настъпва „трансфигурация“, Словацки се приближава до товянизма и изгражда собствена философска система.
 • Епиктет ([...]; [...]) е античен философ-стоик, основател на философска школа в Никопол, Епир.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!