Advertisement
 Translation for 'финанси' from Bulgarian to English
фин.
finances {noun}
финанси {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'финанси' from Bulgarian to English

финанси {мн}
finances {noun}фин.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Следва финанси в катедрата за финанси на Военна академия в Тирана и следва задочно албанска филология в Историко-филологическия факултет на Тиранския университет.
 • В своята научна дейност Зита Гильовска има около 250 публикации в областта на децентрализацията на публичните финанси, икономиката на местната самоуправа, регионалните политики и организацията и функционирането на сектора на публичните финанси.
 • Ценовикът е приложен специалист по финанси и математика.
 • Бакалавър по „Политическа икономия“ и магистър по „Регионален мениджмънт“ от Университета за национално и световно стопанство и магистър по „Финанси“ от Висшето училище за застраховане и финанси.
 • Тя е член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси, Председател на постоянно действаща подкомисия за отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси, Заместник-ръководител на делегацията в парламентарната асамблея на Франкофонията.

 • Милошев изнася лекции на магистрантите от Нов български университет и на магистрантите от специалност „Журналистика, продуцентство и финанси“, във Висшето училище по застраховане и финанси.
 • Управлението на модернистичната партия води до първия в историята на Гърция дефолт, благодарение на който публчните финанси страната са поставени под международен надзор непосредствено след смъртта на Трикупис и края на първата гръцко-турска война.
 • Евродолар е термин от сферата на международните финанси.
 • получава бакалавърска степен и по бизнес администрация, финанси и икономика в Щатския университет на Ню Йорк, а през 1997 – магистърска степен по международна икономика и финанси в Университета „Брендайс“ (Уолтъм, САЩ) и Университета „Кейо“ (Токио, Япония).
 • e полски икономист, изследовател в Катедра „Мениджмънт, информатика и финанси“ във Вроцлавския икономически университет.

 • Сметната палата на Франция е с финансови компетенции и упражнява финансов контрол върху публичните финанси във Франция, и в частност следи за законността на публичните сметки (финанси) на държавните и обществени учреждения и институции, както и на публичните предприятия, социалното осигуряване и частните организации подпомагани от държавата.
 • Публичните финанси са система за формиране и използване на паричните фондове, обезпечаващи дейностите на държавните и общински власти, а във федералните държави и на регионалните (муниципални) власти.
 • След освобождението завършва специалност „Международни финанси и кредит“ в Москва, СССР.
 • През 1964 година става член на БКП и е назначен за научен сътрудник в Научноизследователския институт по финанси и кредит към финансовото министерство.
 • Автор е на множество публикации в областта на финансите.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!